steun ons

Stichting White Cube is een kleine organisatie met alleen vrijwilligers, die tot nog toe met weinig geld grote projecten tot stand heeft gebracht. U kunst ons helpen dit werk voort te zetten en professioneler aan te pakken. Helpen kan op verschillende manieren: met een donatie, een schenking in natura, de aankoop van onze catalogus en natuurlijk met een gratis bezoek aan een van onze evenementen.

Culturele ANBI, steun met belastingvoordeel
De belastingdienst beschouwt Stichting White Cube als een Culturele ANBI (Algemeen Nut beogende Instelling), dit houdt in dat schenkingen belastingtechnisch erg voordelig kunnen zijn.  Als u een gift aan een culturele ANBI doet, mag u wanneer u uw aftrekpost berekent, mag u als particulieren in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Klik hier voor meer informatie over schenken aan een Culturele ANBI. http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/culturele_anbi/

Schenken in natura
Niet alleen schenkingen in de vorm van geld zijn aftrekbaar, ook schenkingen in natura. Stichting White Cube staat nadrukkelijk open voor schenkingen in natura en kijkt graag met u wat de mogelijkheden voor u of uw bedrijf zijn om te sponseren of een partnerschap aan te gaan. Te denken valt aan bijvoorbeeld een drukkerij die het drukken van onze catalogus in natura wil schenken, een hotel dat leegstaande kamers ter beschikking wil stellen voor onze internationale kunstenaars, een vrachtbedrijf dat op de terugweg kunst kan vervoeren. Wij staan voor vele samenwerkingen open. Neemt u voor meer informatie contact op via info@stichtingwhitecube.nl

De stichting
Ons doel is het het promoten van hedendaagse kunst in binnen- en buitenland.

opgericht: 25 februari 2009
fiscaal-nummer: 8204.97.964

voorzitter: Jaap Borgers
penningmeester: Maia Hemkes
secretaris: Teppo Korte

directeur: Jeroen van Paassen
PR: Albert van Loon

stichting White Cube
Schoolmeestersstraat 1
1502 TV  Zaandam
06-208 97 951

 

Onze donateurs zijn